Trường Đại học Sài Gòn

khoa sư phạm khoa học xã hội

Ứng viên xem thông báo tại đây:

https://drive.google.com/file/d/0B-JmfXJiQemGVWtxRk1VRXRjWlE/view?usp=sharing

* Lưu ý:

- Ứng viên tham khảo danh mục học phần môn học, đề cương chi tiết trên web của Khoa hoặc Trường, chuẩn bị 5 giáo án Địa lý Tự nhiên hoặc Địa lý Kinh tế. Khoa chọn 1 trong 5 giáo án này cho ứng viên giảng (truyền thống)

- Phỏng vấn và dự giờ vào hồi 7h30 ngày 09/12/2015 tại phòng D102 cơ sở chính, 273 An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP,HCM. Nội dung phỏng vấn, mời ứng viên xem link ở trên.

Đăng nhập | Ban biên tập

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội

Phòng HB 306, HB307

273 An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM

Điện thoại: (08)38 305 567 - Email: