Trường Đại học Sài Gòn

khoa sư phạm khoa học xã hội

DACH SÁCH BCH ĐOÀN – HỘI KHOA SƯ PHẠM KHOA HỌC XÃ HỘI

 NHIỆM KÌ 2020-2024

BCH ĐOÀN KHOA
STT TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thị Mười Bí thư Đoàn khoa
2 Trần Thế Anh Phó Bí thư Đoàn khoa
3 Nguyễn Dư Mỹ Trúc UV BTV Đoàn khoa
4 Vũ Thị Bình Nghi UV BCH Đoàn khoa
5 Nguyễn Thanh Ngân UV BCH Đoàn khoa
6 Nguyễn Phúc Hậu UV BCH Đoàn khoa
7 Nguyễn Thị Ngọc Như UV BCH Đoàn khoa
BCH HỘI SV KHOA
STT TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Dư Mỹ Trúc LCH trưởng LCH SV Khoa
2 Vũ Thị Bình Nghi LCH phó LCH SV Khoa
3 Nguyễn Hà Vy LCH phó LCH SV Khoa
4 Nguyễn Thị Thuý Liễu UV BCH LCH SV Khoa
5 Dương Hữu Thắng UV BCH LCH SV Khoa
6 Hà Mai Hân UV BCH LCH SV Khoa
7 Trịnh Như Phượng UV BCH LCH SV Khoa
8 Trần Kỷ Nguyên UV BCH LCH SV Khoa

 

 

Đăng nhập | Ban biên tập

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội

Phòng HB 306, HB307

273 An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM

Điện thoại: (08)38 305 567 - Email: