Trường Đại học Sài Gòn

khoa sư phạm khoa học xã hội

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA

NHIỆM KÌ 2017-2022

Tổng số công đoàn viên của Khoa sư phạm Khoa học xã hội : 31

Cô Trịnh Thị Thu Hiền

Chủ tịch Công đoàn Khoa sư phạm Khoa học xã hội

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Minh

Ủy viên Ban chấp hành công đoàn Khoa Sư phạm Khoa học xã hội

TS. Trần Văn Đại Lợi

Ủy viên Ban chấp hành công đoàn Khoa Sư phạm Khoa học xã hội

 

 

 

Đăng nhập | Ban biên tập

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội

Phòng HB 306, HB307

273 An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM

Điện thoại: (08)38 305 567 - Email: