Trường Đại học Sài Gòn

khoa sư phạm khoa học xã hội

DANH SÁCH CÁC TRỢ LÝ KHOA

NĂM HỌC 2021-2022

caophuc

ThS. Nguyễn Thị Thanh Minh

Trợ lý đào tạo ngành Ngữ văn

TS. Đỗ  Cao Phúc

Trợ lý đào tạo ngành Lịch sử

TS. Trần Quốc Việt

Trợ lý đào tạo ngành Địa lý

 hanhloi.png  phuong  xuanvu.png

TS.Trần Thị Hạnh Lợi

Trợ lý văn nghệ - thể thao

 TS. Nguyễn Vũ Thu Phương

Trợ lý đào tạo ngành Lịch sử - Địa lý

TS. Phạm Xuân Vũ

Trợ lý NCKH

 

Đăng nhập | Ban biên tập

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội

Phòng HB 306, HB307

273 An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM

Điện thoại: (08)38 305 567 - Email: