Trường Đại học Sài Gòn

khoa sư phạm khoa học xã hội

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Năm 1972, Trường Cao đẳng Sư phạm cấp II miền Nam được thành lập ở Xa Mát (Tây Ninh). Lúc đầu, trường chỉ có 2 ban Xã hội và Tự nhiên. Ban Xã Hội là ban có mặt đầu tiên, đồng hành cùng với sự phát triển của Trường Cao Đẳng Sư Phạm ngày ấy và Đại học Sài Gòn hiện nay.

Năm 1976, trường có 6 Ban: Ban Toán - Lý; Ban Sinh - Hóa; Ban Kỹ thuật Công – Nông nghiệp; Ban Văn; Ban Ngoại ngữ; Ban Sử - Địa.

Từ năm 1976 đến 1980, ban Sử - Địa đào tạo được nhiều cán bộ, giáo viên cốt cán cho Trường Cao đẳng Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh và các trường trung học cơ sở của thành phố Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn 1981-1998, ban Sử - Địa được tách riêng. Ban Địa nhập với ban Sinh thành ban Sinh – Địa.

Từ năm 2003 đã có đề án nâng cấp Trường và ngày 25/04/2007, Trường Đại học Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. Trường là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng với sự nâng cấp của Trường, nhiều khoa mới được thành lập. Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội được sát nhập trên cơ sở 3 ngành: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. Nhiệm vụ của Khoa là đào tạo cử nhân sư phạm, giảng dạy ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông cho thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Ngành Địa lý bên cạnh sứ mệnh chính của mình còn tham gia chuẩn hóa, bồi dưỡng giáo viên trung học và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của ngành có trình độ cao. Bao gồm có 10 cán bộ, giảng viên (trong đó, có 1 PGS.TS, Giảng viên cao cấp; 01 TS, Giảng viên chính; 05 TS, Giảng viên và 03 ThS - NCS). Ngoài ra, ngành hợp tác giảng dạy với các nhà giáo có học hàm học vị cao.

2. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

      - Giảng viên cơ hữu:

TT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Email
1 Phạm Thị Bạch Tuyết Tiến sĩ P. trưởng khoa, Trưởng ngành bachtuyet@sgu.edu.vn
2 Hoàng Thị Kiều Oanh Tiến sĩ Giảng viên htkoanh@sgu.edu.vn
3 Phạm Viết Hồng PGS – Tiến sĩ – GVCC Giảng viên pvhong@sgu.edu.vn
4 Nguyễn Hà Quỳnh Giao Tiến sĩ Giảng viên nhqgiao@sgu.edu.vn
5 Lã Thúy Hường Tiến sĩ Giảng viên lthuong@sgu.edu.vn
6 Trần Quốc Việt Thạc sĩ – NCS Giảng viên, trợ lí đào tạo tqviet@sgu.edu.vn
7 Nguyễn Trọng Nghĩa Thạc sĩ – NCS Giảng viên ntnghia@sgu.edu.vn

       Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Ngành:

hinh nganh

 - Giảng viên thỉnh giảng:

TT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác Ghi chú
1 Phạm Xuân Hậu PGS.TS Đại học Sư Phạm TP.HCM  
2 Nguyễn Kim Hồng PGS.TS Đại học Sư Phạm TP.HCM  
3 Đỗ Mai Lan Thạc sĩ Hưu trí Đại học Sài Gòn  
4 Nguyễn Văn Luyện Tiến sĩ Đại học Sư Phạm TP.HCM  
5 Mai Hà Phương Tiến sĩ Đại học Văn Hóa  
6 Phan Văn Phú Tiến sĩ Đại học Sư Phạm TP.HCM  
7 Phạm Thị Xuân Thọ Tiến sĩ Đại học Sư Phạm TP.HCM  
8 Trần Văn Thông Tiến sĩ Đại học Kinh Tế TP.HCM  
9 Trương Văn Tuấn Tiến sĩ Đại học Sư Phạm TP.HCM  

3. THÔNG TIN VỀ CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÍ

    

STT MÃ LỚP LỚP TRƯỞNG CỐ VẤN HỌC TẬP SĨ SỐ NIÊN KHÓA Điện thoại
1 DDI1181 Trần Thế Anh ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa 10 2018 - 2022 0777146421
2 DDI1191 Mai Hà Hân TS. Lã Thúy Hường 06 2019 - 2023 0373494746
3 DLD1191 Vũ Thảo Vân TS. Đào Vĩnh Hợp 09 2019 - 2023 0366923270
4 DDI1201 Biện Võ Triệu Mẫn TS. Nguyễn Hà Quỳnh Giao 25 2020 - 2024 0332341062
5 DLD1201 Trần Hoàng Lâm TS. Hoàng Thị Kiều Oanh 28 2020 - 2024 0399893991
6 DDI1211 Phan Lâm Vũ ThS. Trần Quốc Việt 38 2021 - 2025 0798998619
7 DLD1211  Trần Khánh Thuận TS. Nguyễn Vũ Thu Phương 32 2021 - 2025  0824736669

Đăng nhập | Ban biên tập

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội

Phòng HB 306, HB307

273 An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM

Điện thoại: (08)38 305 567 - Email: