Trường Đại học Sài Gòn

khoa sư phạm khoa học xã hội

 CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC2021-2021

STT
HỌ TÊN
HỌC VỊ
CHỨC VỤ
1
Trần Thị Thanh Vân
PGS.TS
Bí thư CB
2
Phạm Thị Bạch Tuyết
Tiến sĩ
P.Bí thư
3
Đỗ Cao Phúc
Thạc sĩ
Chi ủy viên
4
Trần Thị Thái Hà
PGS.TS
Đảng viên
5
Phạm Xuân Vũ
Tiến sĩ
Đảng viên
6
Bùi Gia Khánh
 Tiến sĩ
Đảng viên
7
Đào Vĩnh Hợp
Tiến sĩ
Đảng viên
8
Trần Thị Hạnh Lợi
Tiến sĩ
Đảng viên
9
Nguyễn Thị Thanh Minh
Thạc sĩ
Đảng viên
10
Lã Thúy Hường
Tiến sĩ
Đảng viên
11
Hoàng Thị Kiều Oanh
Tiến sĩ
Đảng viên
 12
Trần Văn Chung
 
Tiến sĩ
 
Đảng viên
13
Phạm Kim Oanh
Thạc sĩ
Đảng viên
14
Ngyễn Văn Hạnh
PGS.TS
Đảng viên
15
Phạm Ngọc Hiền
Tiến sĩ
Đảng viên

 

TẬP THỂ ĐẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM KHOA HỌC XÃ HỘI

Đăng nhập | Ban biên tập

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội

Phòng HB 306, HB307

273 An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM

Điện thoại: (08)38 305 567 - Email: