Trường Đại học Sài Gòn

khoa sư phạm khoa học xã hội

Để góp phần rèn luyện những kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, tạo sân chơi bổ ích nhằm giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các lớp, các ngành... Ban lãnh đạo Khoa tổ chức Hội thi nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên toàn khoa.

 1. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1.1. Nội dung thi ở các hệ

Hệ Đại học:

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

Văn nghệ

Văn nghệ

Văn nghệ

Hiểu biết sư phạm

Kỹ năng bộ môn

Văn nghệ

Thi giảng

Xử lý tình huống sư phạm

Hệ Cao đẳng:

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Văn nghệ

Văn nghệ

Kỹ năng bộ môn

 

Thi giảng

Xử lý tình huống sư phạm

Hiểu biết sư phạm

1.2. Nội dung thi ở cấp Khoa

 1. Thi hiểu biết sư phạm: Tìm hiểu chủ trương, chính sách của Nhà nước về giáo dục, luật giáo dục, những qui định ở trường phổ thông và những vấn đề liên quan tới giáo viên, học sinh... Mỗi lớp cử một đội gồm 5 sinh viên, đặt câu hỏi cho đội bạn và sau đó nêu đáp án của mình. Thi cấp Khoa: Ngữ văn một đội, Sử một đội, Địa một đội. Thể thức đấu xoay vòng. Cơ cấu giải thưởng cấp Khoa: 1 Nhất, 1 Nhì, 2 Ba.
 2. Thi xử lý tình huống sư phạm: Nêu những tình huống gây bất ngờ, khó xử đối với giáo viên phổ thông trong mối quan hệ ứng xử với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp... Mỗi lớp cử một đội gồm 5 sinh viên, đặt ra tình huống cho đội bạn rồi trả lời. Thi cấp Khoa: Ngữ văn hai đội, Sử một đội, Địa một đội. Cơ cấu giải thưởng cấp Khoa: 1 Nhất, 1 Nhì, 2 Ba.
 3. Thi văn nghệ: Nội dung: ca ngợi quê hương, nghề giáo, tình nghĩa gia đình, bạn bè... Mỗi lớp / ngành dự thi tối đa hai tiết mục (hát, múa, kịch). Cơ cấu giải thưởng cấp Khoa: 1 Nhất, 2 Nhì, 2 Ba.
  1. Nội dung thi ở cấp ngành
 1. Thi giảng: Mỗi lớp cử hai sinh viên dự thi. Nội dung: Những bài có trong chương trình giảng dạy ở bậc THPT (đối với hệ Đại học), THCS (đối với hệ Cao đẳng). Sẽ tính điểm cả phần soạn giáo án và giảng trên lớp.
 2. Thi kỹ năng bộ môn: Mỗi lớp đăng ký một tiết mục. Ngành Ngữ văn: Đọc diễn cảm, ngâm thơ, kể chuyện, bình giảng một chi tiết nghệ thuật. Ngành Lịch sử: Kể chuyện, miêu tả và kỹ năng sử dụng bản đồ. Ngành Địa lý: Vẽ lược đồ Việt Nam...
 1. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI(dự kiến)

Thi cấp Ngành            : Từ ngày 10 /11/2015 đến 30/11/2015

Thi cấp Khoa              : Từ ngày 01 /12/2015 đến 15/12/2015

 1. BAN TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
 1. TS. Trịnh Duy Oánh                                             Trưởng ban
 2. PGS.TS Nguyễn Đức Hòa                                   Phó Trưởng Ban
 3. TS. Hà Minh Châu                                               Phó Trưởng Ban
 4. ThS. Nguyễn Thị Thanh Minh                             Ủy viên
 5. TS. Trần Minh Hường                                       Ủy viên
 6. TS. Phạm Ngọc Hiền                                        Ủy viên
 7. ThS. Lã Thúy Hường                                        Ủy viên
 8. ThS. Lê Thị Thanh Thủy                                    Ủy viên
 9. ThS. Lê Tùng Lâm                                            Ủy viên
 10. ThS. Đỗ Cao Phúc                                            Ủy viên
 11. ThS. Hoàng Thị Kiều Oanh                                 Ủy viên
 12. CN. Trịnh Thị Thu Hiền                                       Ủy viên

      Thầy (cô) phụ trách thi cấp ngành nộp dự trù kinh phí trước ngày 22/10/2015 và chứng từ thanh toán sau khi thi cấp ngành kết thúc.

       Kính đề nghị thầy (cô) cố vấn học tập thông báo và triển khai nội dung thi cho lớp.

 

      Để Hội thi đạt kết quả tốt, Khoa đề nghị giảng viên và sinh viên các lớp tích cực hưởng ứng và tham gia đầy đủ các nội dung qui định.

Đăng nhập | Ban biên tập

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội

Phòng HB 306, HB307

273 An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM

Điện thoại: (08)38 305 567 - Email: